Layout: Užitočné tipy

Obsah

Určite ste sa už stretli so stránkami ktoré využívajú nasledujúci dizajnový efekt - obsah stránky zaberá celú výšku stránky a päta sa ukáže az po posunutí obsahu hore. Hlavným prínosom tohoto rozvrhnutia je, že päta nenarušuje prvý dojem používateľa po príchode na stránku. Ukážeme si teda, ako na to.
schovaná päta

HTML štruktúra

Pri spôsobe, ktorý je tu ukázaný, je dôležité stránku rozčleniť na pätu (#footer) a obalovač zbytku obsahu (#wrapper):

<html>
 <body>
  <div id="wrapper">
   <div id="header">…</div>
   <div id="content">…</div>
  </div>
  <div id="footer">
   …
  </div>
 </body>
</html>

CSS

Pomocou CSS je dôležité nastaviť:

html, body {
 height: 100%;
 margin: 0;
}

#wrapper {
 min-height: 100%;
}

Princíp

Uvedený spôsob využíva nasledujúce princípy:

Príklad

Demo si môžete pozrieť tu.

Zdroje

Typografia definuje pojem päta ako spodnú časť stránky. Pri naivnom rozvrhnutí stránky sa často stáva, že jej krátky obsah spôsobí, že päta sa dostane nad spodný okraj okna prehliadača, čo nevyzerá vôbec dobre.
päta hore

V tejto sekcii nájdete tip, ako rozvrhnutie stránky upraviť tak, aby bola päta pri krátkom obsahu naspodku prehliadača a pri dlhom obsahu sa automaticky posunula až za stránku.
päta naspodu

HTML štruktúra

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je dôležité stránku rozčleniť na pätu (#footer) a obalovač zbytku obsahu (#wrapper):

<html>
 <body>
  <div id="wrapper">
   <div id="header">…</div>
   <div id="content">…</div>
  </div>
  <div id="footer">
   …
  </div>
 </body>
</html>

CSS

Pomocou CSS je dôležité nastaviť:

html, body {
 height: 100%;
 margin: 0;
}

#wrapper {
 min-height: 100%;
 margin-bottom: -30px; /* negative of #footer.height */
}
      
#footer, #container:after {
 height: 30px;
}

#container:after {
 display: block;
 content: " ";
 clear: both;
}

Princíp

Uvedený spôsob využíva nasledujúce princípy:

Príklad

Demo si môžete pozrieť tu.

Zdroje

Rovnaká výška stĺpcov

Od doby, keď sa sa začalo na rozvrhovanie stránok používať namiesto tabuliek CSS s plávajúcimi stĺpcami, tak sa pri viacstĺpcovom rozvrhovaní stretávame s nasledujúcim problémom:
stĺpce s rôznou výškou

A síce, že keď nastavíme stĺpcom rôznu farbu pozadia, podfarbí sa len časť stĺpca, ktorá je vyplnená nejakým obsahom. Väčšinou však chceme dosiahnúť, aby vyzerali všetky stĺpce rovnako vysoké bez ohľadu na ich obsah.
stĺpce s rôznou výškou

Existuje množstvo prístupov, ako to dosiahnúť, niektoré sú viac, iné menej elegantné. My si ukážeme spôsob, ktorý využíva pseudo-elementy (:before) s absolútnym umiestnením, jeho výhodou je, že:

HTML štruktúra

Výhodou tohoto riešenia je, že štruktúru stránky nie je potrebné meniť a teda použijeme štandardné rozčlenenie, napr.:

<html>
 <body>
  <div id="wrapper">
   <div id="sidebar_left">…</div>
   <div id="content">…</div>
   <div id="sidebar_right">…</div>
  </div>
 </body>
</html>

CSS

Naivné naštýlovanie zvyčajne vyzerá napr. takto:

#sidebar_left {
 width: 20%;
 float: left;
 background: SteelBlue;
}

#content {
 width: 50%;
 float: left;
 background: LightGray;
}

#sidebar_right {
 width: 30%;
 float: left;
 background: Orange;
}

Vďaka tomu, že sme v triedach stĺpcov neuviedli žiadnu výšku, bude ich výška flexibilná (závislá na obsahu). To je vlastnosť, ktorú zvyčajne požadujeme. Avšak pretože pozadie každého stĺpca nastavujeme v rovnakej triede, bude jeho výška rovnako závislá na obsahu. Preto ak chceme nastaviť pozadiu inú výšku, budeme potrebovať samostatný element, ktorému môžeme nastaviť inú výšku. Aby sme nemuseli meniť HTML štruktúru za účelom dizajnu, využijeme pseudo-element (napr. :before).

Pre každý stĺpec teda vytvoríme vlastný pseudo-element, ktorému nastavíme požadované pozadie. Pseudo-elementy umiestnime pomocou absolútnej pozície a vlastnosti z-index za príslušný stĺpec a všetkým nastavíme jednotnú výšku:

#wrapper {
 position: relative;
 min-height: 200px; 
}

#sidebar_left,
#sidebar_left:before {
 width: 20%;
}

#sidebar_left {
 float: left;
}

#sidebar_left:before {
 background: SteelBlue;
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 z-index: -1;
}

#content,
#content:before {
 width: 50%;
}

#content {
 float: left; 
}

#content:before {
 background: LightGray;
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 20%; /* equal to sum of width of all columns on the left */
 z-index: -1;
}

#sidebar_right,
#sidebar_right:before {
 width: 30%;
}

#sidebar_right {
 float: left;
}

#sidebar_right:before {
 background: Orange;
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 right: 0;
 z-index: -1;
}

Princíp

Uvedený spôsob využíva nasledujúce princípy:

vrtvy rozvrhnutia

Obdobným spôsobom môžeme vytvoriť rozloženie s ľubovoľným počtom stĺpcov s pevnou či flexibilnou šírkou. Je to už len o ladení absolútnych pozícii pseudo-elementov a šírok stĺpcov.

Príklad

Demo si môžete pozrieť tu.

Zdroje