HTML entity užitočné pre Slováka

Symbol Entita Popis
– pomlčka
“ ľavé horné úvodzovky
” pravé horné úvodzovky
„ ľavé dolné úvodzovky
… trojbodka