Layout: 3-stĺpce

Pevná šírka bočných stĺpcov

V nasledujúcom článku si ukážeme, ako vytvoriť trojstĺpcové rozloženie stránky, pri ktorom majú bočné stĺpce nastavenú pevnú šírku a stredný vypĺňa zvyšný priestor.
trojstĺpcové rozloženie

HTML štruktúra

Stránku rozčleníme na pätu (#footer) a obalovač zbytku obsahu (#wrapper):

<html>
 <body>
  <div id="wrapper" class="clearfix">
   <div id="header">…</div>
   <div id="menu">…</div>
   <div id="side">…</div>
   <div id="content">…</div>
  </div>
  <div id="footer">…</div>
 </body>
</html>

CSS

Pomocou CSS je dôležité nastaviť:

html, body {
 height: 100%;
 margin: 0;
}

#wrapper {
 min-height: 100%;
 margin: 0 auto -50px; /* negative of #footer.height */
 position: relative;
 /* uncomment following line to set fixed width */
 /* width: 1200px; */
 
}

#header {
 background: Orange;
}

#menu,
#menu:before {
 width: 225px;
}

#menu {
 float: left;
}

#menu:before {
 background: DarkMagenta;
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 z-index: -1;
}

#content {
 margin-left: 225px; /* same as #menu.width */
 margin-right: 175px; /* same as #side.width */
}

#content:before {
 background: LightGray;
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 225px; /* same as #menu.width */
 right: 175px; /* same as #side.width */
 z-index: -1;
}

#side,
#side:before {
 width: 175px;
}

#side {
 float: right;
}

#side:before {
 background: palegreen;
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 right: 0;
 z-index: -1;
}

#footer, #container:after {
 height: 50px;
}

#footer {
 background: SteelBlue;
}

.clearfix:after {
 display: block;
 content: " ";
 clear: both;
}

Princíp

Uvedený spôsob využíva nasledujúce princípy:

Príklad

Demo si môžete pozrieť tu.

Zdroje