HTML entities coder

Tento nástroj je možné použiť na prevod špeciálnych znakov do HTML entít a späť.

Operácia Substitúcie
kódovanie
dekódovanie
&
<
>

"
...
&amp;
&lt;
&gt;
&nbsp;
&quot;
&hellip;
<br>
Vstup:
Výstup: